TS enol. / TS idraul. – occ. DOZILH – it. cannella

· Uncategorized
Autori

TS enol. occ. dozilh –  it. cannella

Zapfen aus Holz

DOZILH < DUCICULUS  Dolii epistomion (ἐπιστόμιον)

https://joerngruber.wordpress.com/2009/06/19/j-y-gruber-lessico-neolatino-s-v-ducilulus/

DUCICULUS, Dolii epistomion (ἐπιστόμιον) id est  instrumentum ori dolii insertum per quod exhauritur vinum [occ. dozilh – fr. dousil =  cannelle – it. cannella – cast. espita – cat. duïll = aixeta – ing. tap – ted. Zapfen] etimologia –  dūcĭcŭlum / vulg. duciculus – occ. dozilh cat. duïll]

etimologia

*dūcĭcŭlum s.n.  [dūcĭ <  dūcĕre + -cŭlum]  → vulg. duciculus s.m. nōmĕn ăgentis ā dūcendō = instrūmentum quō exĭmĭtur vīnum ē dōlĭō

http://old.demauroparavia.it/18145

2can|nèl|la
s.f.
TS enol., tubo, spec. in legno, dotato di rubinetto o otturato da uno zipolo, che si inserisce nella parte inferiore di una botte [foro di spillatura Gruber] o di un tino per spillarne il vino; vino alla c., appena tolto dal tino

riscontri latini (prima del XII secolo)

Cf. A. Thomas in Romania 34 (1905), p. 193: Dozilh ‘fausset’ ou en franc. dialectal doisil, dousil est bien connu; c’est le lat. vulg. duciculus, dont le plus ancien exemple est fourni par la Vie de saint Colomban par Jonas (milieu du VIe siècle, où on lit : « serraculum quod duciculum vocant » (Edit. Krusch, Script. rer. meroving., IV, 82)
Du Cange Glossarium mediæ at infimæ latinitatis] s.v. duciculus

Vita S. Urbani Episcopi Lingon. Cap. I : Ligamina vasorum gladiis praesciderunt Duciculosque abstraxerunt. Passio S. Bercharii apud Camusatum : Forte ille tunc promtuarium ingressus, ante vos steterat, et sudem, quae vulgo Duciculus,  a potu scilicet educendo, dicitur, in manu tenens cerealem amphorae potum infundebat, etc. […] Occurrit praeterea in […] Vita S. Fidoli Abbat. N. 6. atque ex iis emendandus videtur Windelhertus in Miraculia Sl Goaris ca. 7: Cum Cellerarius… vinum de cupa quadam hausisset, casu contingit, ut cupae Cuniculum aliud forte meditans infirme clauderet, et abiret. Legendum enim Duciculum.

riscontri occitanici

TS enol.

Qui vendra vi a falsa mesura, quel coste .LXV. sols als senhors e tot lo vi del dozilh en sus del vaysel don ne vendra. | Cont. Clermont-Dessus § 60. | E qui vendra vi a falsa mesura, quel coste .LXVI. sols que sio al senior e tot lo vi del douzil en sus del vaissel don lo vendra. Cont. Larroque § 70.

it. chi venderà vino con falsa misura che gli costi 65 (66) soldi {da dare} ai signore (che siano del signore) e tutto il vino del tino al di sopra della cannella.

(XII secolo)

Marcabru 293.33 Lo vers comens quan vei edel fau (ed. critica Gruber 1983 codice A)

49 Marcabrus ditz que no·ill en cau
50 qui quer ben lo vers al foïll
51 que no·i pot hom trobar a frau
52 mot de roill
53 intrar pot hom de lonc jornau
54 en breu doïll.

Catalano mod.

Marcabru diu que no l’en fot
si algú escorcolla el vers amb un *fuïll
qué no es pot trobar-hi (introduïda) a frau (= de contraban)
paraula de rovell
entrar pot hom de long jornal
en breu duïll (= aixeta)

sensus litteralis:

Marcabru dice che non gliene importa / se qualcuno frugha il vers col frugone: / ché non vi si può trovare (intradotta) di frode (=contrabbando) / parola rugginosa: entrare si può con lungo (lavoro) giornale (agg.) / in breve/corta cannella.

Anaut Daniel PC 29,15 Pus Raimons e Truc Malecx

edizione critica Gruber 1983 (codici CR)

46 Bernatz de Cornes no·s estrilh
47 al corn cornar ses gran dozilh
48 ab que trauc la pena e·l penilh
49 pueys poira cornar ses perilh.
Bernardo di Cornese non s’affatichi / a cornare/trombare il corno senza una grossa cannella / con cui perforare la pelliccia (/il grasso di maiale) e il pettignone (mons veneris) / poi potrà cornare/trombare senza pericolo.

edizione critica Gruber 2009 (codice H)
46 Dompna ges Bernartz non s’atil
47 del corn cornar ses gran dosil
48 ab qe·l seire trauc e·l penil
49 pois poiria cornar ses peril.
Donna: Bernardo non si dia cura/ di cornare/trombare il corno senza una grossa cannella / con cui perforare il sedere e il pettignone / poi potrà cornare/trombare senza pericolo.

TS hidraul.

Li dozil de la font noviter fiunt, expensa fuit .LXX. solidorum. Chroniques S. Martial S. 77 Z. 18.

lat. (tard.) duciculi de illa fonte noviter fiunt, expensa fuit .LXX. solidorum.

lat. (cl.) Epistomia fontis renovata sunt, expensa fuit .LXX. sŏlidōrum.

aut: Epistomia fontis renovavērunt (renovavēre), expensa fuit .LXX. sŏlidōrum.

it. Le cannelle della fontana sono state rinnovate, la spesa fu di settanta soldi.

riscontri oitanici

Godefroy 2.736 Doisil, douzil […] Et quant li tonneau fu voié / Li doisiz ou tonniau remistrent [testo ripreso da Tobler-Lommatzsch (2)]

Tobler-Lommatzsch s.v. doisil […] Du Cange s.v. duciculus] Faßhahn, Faßzapfen:

(1) Et si les (les pertuis del tonniel) fist tous estouper Et les doissis 20 dedens bouter RSSag. 1788.

(2) Et quant li tonneaus fu voie, Li (/. Les) doisiz ou tonniau remistrent ND Chartr. 76.

it. E quando le botti furono vuote / rimisero le cannelle alle botti.

botte di vino

botte di vino con sopra lo cocchiume occ. bonda (zaffo) nel cocchiume occ. bondo (foro)

davanti in basso: la cannella occ. dozilh

http://old.demauroparavia.it/15349

bót|te
s.f.
AD
1 recipiente a forma di cilindro bombato nella parte centrale, fatto di doghe di legno strette da cerchi di metallo e chiuso da due fondi circolari, usato per la conservazione e il trasporto di liquidi o altri prodotti: b. da vino, b. delle olive, spillare il vino dalla b. | quantità di prodotto contenuta in tale recipiente: l’osteria smercia due botti di vino al mese | estens., grande quantità di liquidi, di bevande: avrà bevuto una b. d’acqua

http://old.demauroparavia.it/23717

coc|chiù|me
s.m.
CO
1 tappo di sughero o di legno che chiude il foro posto sul diametro massimo della botte
2 il foro in cui viene infilato

***

ἐπιστόμιον

Epistomium

TS enol. / TS idraul.  occ.DOZILH  (<  lat. duciculus –  VI sec. d.C.) – it. cannella – – fr. doisil dousil, douzil = cannelle – cat. duïll = aixeta (XIV sec. d.C. – ted Wasserhahn)

Epistomium [= duciculus → dozilh TS idraul. e enol.]
Robinet d’un conduit d’eau ou de tout vaisseau contenant des liquides qu’on a besoin de tirer en petites quantités (Vitruv. IX, 8, 11) [Dictionnaire des antiquités romaines et grecques. Anthony Rich (3e ed. 1883)]

(ἐπιστόμιον). The cock of a waterpipe, or of any vessel containing liquids to be [figure in text: Epistomium of Bronze. (Pompeii.)] drawn off in small quantities when required (Vitruv. ix. 8, 11). The illustration represents an original bronze water-cock found at Pompeii [Harpers Dictionary of Classical Antiquities 1898]

http://old.demauroparavia.it/18145

can|nèl|la 1 TS idraul. [lat. class. epistomion → lat. tard. duciculus → occ. dozilh] piccolo tubo metallico talora munito di un rubinetto, da cui fuoriesce l’acqua, che costituisce la parte finale di una conduttura: la c. della fontana, bere alla c. [fr. robinet d’un conduit d’eau – ted. Hahn einer Wasserleitung]

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: