Πλάτωνος Γοργίας – Platonis Gorgias (3) 447c

· Uncategorized
Autori

Πλάτωνος Γοργίας – Platonis Gorgias (3) 447c

Authors

Published

Creative Commons Attribution 3.0 License

Version 2

Last edited: 21-Jun-2011

Exported: 2-Apr-2012

Original URL: http://knol.google.com/k/-/-/1hhybvxwaj2h2/180

1 Σωκράτης

εὖ λέγεις, ὦ Καλλίκλεις. ἀλλ’ ἆρα ἐθελήσειεν ἂν [447c] ἡμῖν διαλεχθῆναι;
Έχεις δίκιο, Καλλικλή. Αλλά θα είναι πρόθυμος (ο Γοργίας), άραγε, να συζητήσει μαζί μας;
Bene loqueris, Callicles. Sed num vellet in praesentia nobiscum disserere?
Praeclare tu quidem, Callicles, at illene voluerit nobiscum disserere?
Bene dicis, Callicle; num vero conferet cum nobis sermonem?
Bene loqueris, Callicles. sed an volet nobiscum disserere?
Bene, Callicle! Ma vorrà anche intrattenersi a discutere con noi?
Je te suis obligé, Calliclés. Mais serait-il d’humeur à s’entretenir avec nous?
Gracias, Callicles. ¿Gorgias estará de humor para conversar con nosotros?
É muita gentileza de tua parte, Cálicles. Mas, dispor-se-á ele, de fato, a conversar conosco?
Schön Kallikles. Aber ob er sich wohl möchte mit uns ins Gespräch geben?
Thank you, Callicles: but would he consent to discuss with us?

βούλομαι γὰρ πυθέσθαι παρ’ αὐτοῦ τίς ἡ δύναμις τῆς τέχνης τοῦ ἀνδρός, καὶ τί ἐστιν ὃ ἐπαγγέλλεταί τε καὶ διδάσκει·
Γιατί θέλω να μάθω απ’ αυτόν ποια είναι η δύναμη της τέχνης του, ποιο είναι το επάγγελμα του και τι ακριβώς διδάσκει
Cupio enim ab ipso percontari, quaenam artis suae vis sit et potentia, quidve ipse profiteatur ac doceat.
Vellem enim ab ipso quaerere, ecqua sit artis quam profitetur, vis et facultas: et quidnam illud sit quod et polliceatur et doceat.
volo enim sciscitari ex ipso, quae fit vis artis, quam vir factitet, et quid sit illud quod profiteatur ac doceat;
cupio enim ab ipso percontari, quaenam artis viri vis sit et quid sit, quod profiteatur ac doceat.
Perché io vorrei sentire da lui quale sia la funzione della sua arte e che cosa sia ciò che egli professa e insegna.
Je voudrais seulement apprendre de lui quelle est la vertu de l’art qu’il professe, ce qu’il promet et ce qu’il enseigne.
Querría saber de él cuál es la virtud del arte que profesa, lo que promete y lo que enseña.
Dese¬jo perguntar-lhe em que consiste a força de sua arte e o que é que ele professa e ensina.
Denn ich will gern von ihm erfahren, was doch die Kunst des Mannes eigentlich vermag und was das ist, was er ausbietet und lehrt.
For I want to find out from the man what is the function of his art, and what it is that he professes and teaches.

τὴν δὲ ἄλλην ἐπίδειξιν εἰς αὖθις, ὥσπερ σὺ λέγεις, ποιησάσθω.
όσον αφορά δε την άλλη διάλεξη του, ας τη δώσει κάποια άλλη φορά, όπως κι εσύ λες.
Caeterarum vero rerum quemadmodum dicis expositioem nobis alias afferat.
Alia enim quaedam explicatio (quemadmodum ipse ais) nova opera ei fuerit hac de causa instituenda.
alterum illud alias, ut tu dicis, ostentato.
ceterarum vero rerum quemadmodum tu dicis expositionem nobis alias afferat.
Il saggio del suo sapere, come tu dici, ce lo darà poi, un’altra volta.
Pour le reste, comme tu dis, il en fera l’exposition une autre fois.
Por lo demás, podrá hacer, como dices, la exposición de su doctrina en otra ocasión.
Quanto ao resto da exposição, poderá ficar, como disseste, para outra opor¬tunidade.
Was er uns sonst zeigen will, mag er, wie du auch sagst, ein andermal tun.
As for the rest of his performance, he must give it us, as you suggest, on another occasion.

3 Καλλίκλης

οὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν, ὦ Σώκρατες. καὶ γὰρ αὐτῷ ἓν τοῦτ’ ἦν τῆς ἐπιδείξεως·
Μα, Σωκράτη, δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο από το να του κάνουν ερωτήσεις. Διότι και αυτός είναι ένας τρόπος να επιδεικνύεται.
Nihil vetat eum interrogare, Socrates. nam id quoque in sua professione ac praedicatione continebatur.
Nihil perinde iuverit quam ut ipsum interrogamus, Socrates, id enim ipsum erat unum explicationis illius suae caput.
Optimum est ipsum interrogare, Socrate; etenim hoc unum erat de iis, in quibus se ostentavit:
Nihil perinde atque ipsum interrogare, o Socrates. id enim quoque unum profitebatur.
Non c’è che da domandarlo a lui, Socrate. Infatti, anche questo è stato uno dei punti del suo saggio:
Rien n’est tel que de l’interroger lui-même, Socrate; car ce point fait partie précisément de l’exposition qu’il vient de faire.
Nada más fácil que interrogarle a él mismo, Sócrates, porque precisamente es éste uno de los puntos que acaba de tratar delante de nosotros.
Não há como falares tu mesmo, Sócra¬tes. Isso, aliás, faz parte de sua exposição.
Nichts besser als ihn selbst fragen, Sokrates. Auch gehörte ja das mit zu seiner Ausstellung;
The best way is to ask our friend himself, Socrates: for indeed that was one of the features of his performance.

ἐκέλευε γοῦν νυνδὴ ἐρωτᾶν ὅτι τις βούλοιτο τῶν ἔνδον ὄντων, καὶ πρὸς ἅπαντα ἔφη ἀποκρινεῖσθαι.
Τώρα δα, τουλάχιστον, προέτρεπε καθέναν από τους παρευρισκομένους να τον ρωτήσει οτιδήποτε ήθελε, και έλεγε πως θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.
Iussit ergo paulo ante omnes qui intus aderant, ut quam quisque vellet quaestionem induceret, se singulis responsurum promittens.
Iubebat enim eorum qui domi erant, quemlibet quidquid vellet percontari, et se ad omnia responsurum affirmabat.
iubebat videlicet modo interrogari, quodcumque quisque vellet eorum, qui intus erant, et ad omnia dicebat se responsurum esse.
jussit videlicet paulo ante omnes qui intus aderant, ut quam quisque vellet quaestinem induceret, se ad omnia responsurum promittens.
invitava chiunque volesse, tra i presenti, a rivolgergli qualsiasi domanda, e affermava che avrebbe dato una risposta a qualsiasi questione.
Il disait tout à l’heure à ceux qui étaient présents de l’interroger sur telle matière qu’il leur plairait, se faisant fort de les satisfaire sur tout.
Decía hace poco a los que estaban presentes, que podían preguntarle sobre la materia que quisieran, porque estaba dispuesto a satisfacerles sobre cualquier punto.
Neste momen¬to, convidou as pessoas ali presentes a lhe dirigirem as perguntas que quisessem, comprome-tendo-se a respon¬der a todas.
denn er hieß nur eben alle drinnen fragen, was einer nur wollte, und auf alles verhieß er zu antworten.
Why, only this moment he was pressing for whatever questions anyone in the house might like to ask, and saying he would answer them all.
4 Σωκράτης

ἦ καλῶς λέγεις. ὦ Χαιρεφῶν, ἐροῦ αὐτόν.
Σωστά μιλάς, Χαιρεφών. Ρώτησε τον λοιπόν.
Rem certe praeclaram narras. Itaque Chaerepho interroga ipsum.
Rem quidem praeclaram commemoras. Tu Chaerepho illum interroga.
Pulchre dicis profecto. O Chaerephon, roga ipsum.
Rem certe praeclaram narras. Itaque, Chaerepho, interroga eum.
Questo è parlare! O Cherefonte, interrogalo!
Voilà qui est fort beau, Chéréphon, interroge-le.
Vaya cosa magnífica. Querefón, interrógale.
Ótimo, Querefonte. Então, fala-lhe.
Sehr wohl gesprochen. Frage ihn also, Chairephon.
What a good idea! Ask him, Chaerephon.

5 Χαιρεφῶν

τί ἔρωμαι;
Τι να τον ρωτήσω;
Quidnam interrogem?
Ecquid vero interrogem?
Quid rogem?
Quidnam interrogam?
E che cosa gli domando?
Que lui demanderai-je?
¿Qué le preguntaré?
Que devo perguntar-lhe?
Was soll ich ihn fragen?
What am I to ask?

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: